درباره مرکز

نتیجه تصویری برای مرکز فقهی امام علی

باسمه تعالی

معرفی سیاست ها و برنامه های مرکز فقهی امام علی(ع)

نتیجه تصویری برای مرکز فقهی امام علی

الف. معرفی اجمالی اهداف و برنامه ها

·        سیاستهای کلی مرکز

1.تربیت طلابی ممحض در فقه جواهری بارویکرد مسئله محور و پاسخگو به نیازهای علمی جامعه اسلامی

2.تربیت طلاب و فضلای آگاه به مسائل روز و کارآمد برای نظام اسلامی

3.تربیت پژوهشگر در مسائل فقه نوین و حرکت در مسیر اجتهاد  تمدن ساز

4.اهمیت ویژه به انقلابی گری، آگاهی سیاسی و بصیرت افزایی طلاب جهت پذیرش مأموریت های نظام اسلامی

5.اهمیت ویژه به اخلاق، تربیت و تهذیب طلاب جوان

·        برنامه های تهذیبی:

1.برگزاری درس اخلاق هفتگی

2.برگزاری جلسات بصیرت سیاسی هر ماه یک جلسه

3. برگزاری جلسات توسل به اهل بیت (علیهم السلام) در تمامی مناسبتها

4.تشویق طلاب برای پیاده روی اربعین

5.برگزاری اردوهای معنوی و زیارتی در طول سال

6.برگزاری جلسات مشاوره برای خانواده های طلاب

7.مسابقات مطالعاتی غیر حضوری برای خانواده های طلاب

 

نتیجه تصویری برای مرکز فقهی امام علی

برنامه های آموزشی:

برگزاری دروس اصلی حوزه (فقه و اصول،فلسفه) از شنبه تا چهارشنبه

برگزاری دروس آشنایی با مبانی خارج (2جلسه در هفته)

ارائه حواشی همراه مباحثات و مطالعات  منظم  به ازاء هر درس 45 دقیقه مفید

تقریرات دروس اصلی به صورت موضوع بندی

دوره های فوق برنامه (تربیت استاد، تربیت مدیر، روانشناسی ، جامعه شناسی و کتب شهید مطهری)

برنامه های پژوهشی:

این مرکز جهت ارتقاء و اهتمام به مهارتهای پژوهشی و همچنین تمرکز در تدوین مقالات علمی ، دوره های پژوهشی را به صورت مستقل از ایام تحصیلی ، تمام کلاس های آموزشی را تعطیل کرده وطلاب محترم یک هفته در هر نیمسال تحصیلی با حضور استاد مشاور مشغول به برگزاری کارگاههای پژوهشی و تدوین مقالات می گردند

1.برگزاری کارگاههای مهارتی

الف: آشنایی با نرم افزارهای تخصصی فقهی اصولی نور

ب: آشنایی با روش تلخیص و مقاله نویسی و...

2. ارائه موضوعات پژوهشی

سالانه 2 مقاله پژوهشی (فقهی و اصولی) بر اساس موضوعات مستحدثه با محوریت رسائل ، مکاسب و کفایه توسط طلاب محترم ارائه می گردد که این موضوعات دقیقاً رسائل و مکاسب محور  و مطابق روند آموزشی طلاب محترم می باشد.

3. برگزاری جلسات خصوصی مشاوره پژوهشی

برای تمامی موضوعات پژوهشی جهت آشنایی بیشتر هر یک از طلاب با موضوعات، سوالات اصلی و فرعی  و منبع شناسی آنها.

4. برگزاری نشست های ماهیانه

این نشستها به صورت نیمه تخصصی و جهت آشنایی اجمالی با فقه های مضاف برگزار می شود.

تصویر مرتبط

مزایا معنوی و مادی :

1. استفاده از طلاب برتر برای تدریس سطح 1

2. استفاده از طلاب برتر برای استاد راهنما مباحثات سطو ح عالی

3. استفاده از طلاب برتر برای استاد ارزیاب تقریرات سطوح عالی

 4. هماهنگی جهت تبلیغهای گروهی

5. تشویقهای مادی و معنوی ترمی برای برترین های تقریرات،مقالات،مباحثات ،امتحانات

6. برگزاری اردوهای داخل و خارج استانی

7. تشویقها و فعالیتهای فرهنگی جهت خانواده ها و فرزندان

8. کمک هزینه تحصیلی مناسب

نتیجه تصویری برای مرکز فقهی امام علی

·        آئین نامه تشویقی مرکز فقهی امام علی(ع)

الف/ امور تشویقی ماهیانه

1.عدم تأخیر و غیبت  در کلاسها

2.عدم تأخیر و غیبت در مباحثات (به إزاء هر درس یک ساعت)

3.ارائه تمامی تقریرات هفتگی

4. مطالعه(میانگین به ازاء هر درس، یک ساعت)

5.شرکت منظم و کسب حداقل نمره16 به بالا در امتحانات هفتگی

ب/ امور تشویقی سالیانه

ب/1 امور تشویقی تدریسی

1. نفرات اول تا سوم هر پایه تحصیلی با معرفی معاون آموزش و تأیید مدیریت محترم می توانند به عنوان استاد ارزیاب تقریرات پایه قبلی خویش باشند.

2. نفرات اول تا سوم هر دوره از فارغ التحصیلان رسائل که بهترین معدل کتبی و شفاهی و تقریرات را کسب کرده اند، بامعرفی معاون آموزش و تأیید مدیر محترم می توانند استاد راهنما مباحثات باشند.

3. نفرات برتر هر دوره از فارغ التحصیلان کل دوره سطوح عالی که بهترین معدل  کتبی، شفاهی و تقریرات را کسب نموده اند، با معرفی معاون آموزش و تأیید مدیر محترم می توانند استاد کلاس آشنایی با مبانی ابتکاری اجتهادی باشند.

ب/2 امور تشویقی پژوهشی

1. نفرات برتر مقاله نویسی( نمره بالای 18)

2. نفرات ممتاز در تمامی برنامه های پژوهشی( معدل بالای 18): بورسیه پژوهشی ماهیانه

3. سه نفر اول تقریر نویسی ( معدل بالای 18 در کل سال): معاف از یک مقاله سالیانه در سال بعد.

4. نفرات برگزیده در جشنواره علامه حلی ( ره): تشویقی معادل ثلث تشویقی جشنواره

5. نفرات ممتاز (نمره بالای 18) مقاله نویسی و پایان نامه: چاپ و انتشار آثار مؤلف با همکاری معاونت پژوهش.

 

نتیجه تصویری برای مرکز فقهی امام علی

ب. شرح آئین نامه ها و برنامه های مرکزفقهی امام علی (علیه السلام)

1. آئین نامه اخلاقی

 1. ضروری است که هر یک از عزیزان طلبه، زی طلبگی  را رعایت کرده و کاری خلاف شئونات عرفی انجام ندهد.
 2. کلاس اخلاق به صورت هفتگی برگزار شده و حضور کلیه دوستان در دروس اخلاق و برنامه های معنوی مرکز شایسته و ضروری به نظر می رسد.
 3. در طول سال، جلساتی با حضور خانواده های عزیزان طلاب جهت شرکت در مراسم معنوی و مشاوره انجام خواهد پذیرفت، همکاری  عزیزان بسیار شایسته و ضروری خواهد بود.
 4. طلاب عزیز علی رغم اهتمام به امور تحصیلی و آموزشی  شرعاً موظفند نسبت به نیازهای اساسی خانواده محترم خویش نیز اهتمام حداکثری را داشته باشند.
 5. دوستانی که رسماً معمم شده اند، عدم تلبس آنها خلاف مقررات بوده و برخورد متناسب انجام خواهد شد.
 6. در هر سال نسبت به تمامی طلاب محترم ، ارزیابی اخلاقی از اساتید و معاونت تهذیب انجام می پذیرد و طبعاً متناسب با نتایج ارزیابی اقدام خواهد شد.
 7. احترام حداکثری عزیزان طلبه (چه در زبان و چه در عمل) نسبت به سایر دانش پژوهان و تمامی اساتید و مسئولان مرکز لازم می باشد و در موارد تخلف، متناسب با تصمیم مدیریت و شورای معاونین برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
 8. طلاب محترم بعد از اتمام پایه 9 در صورت نداشتن مشکل خاص، بایستی به صورت معمم در کلاس ها و برنامه های مرکز شرکت کنند.

 

 

2. امور آموزشی

·        آئین نامه آموزشی

1- طلاب محترم  در هر نیمسال نباید  بیش از یک شانزدهم در کلاس و همچنین مباحثه غیبت داشته باشند و در موارد تخلف، شورای آموزش تصمیم گیری خواهد کرد.

2- طلاب محترم  در صورت داشتن غیبت  غیر موجه  تابع تصمیم مسئولیین می باشند.

3-تأخیر بیش از ده دقیقه در کلاس و مباحثه غیبت محسوب می شود و کمتر از 10 دقیقه در صورت 3 مرتبه تکرار  غیبت محسوب می شود.

4-شرکت فعال و منظم طلاب محترم در گروه های مباحثه الزامی می باشد.

5-هر طلبه موظف است  تقریرات تمامی دروس فقه و اصول را مطابق برنامه معاونت آموزش در موعد مقرر و با کیفیت مطلوب ارائه کند.

6.حضور در امتحانات اعم از هفتگی و نیمسال برای تمامی عزیزان ضروری می باشد.

7-هر طلبه موظف است در برنامه هایی که از طرف مرکز در ساعات (7 صبح الی 6عصر) اعلام  می گردد اعم از نشستهای علمی  و مراهنماات  علمی (اعتقادی ،فقهی، اصولی)، درس اخلاق  و..... شرکت کند.

8- هرطلبه که نسبت به کادر اداری و اساتید و هر امری که مربوط به مرکز  می باشد اعتراض دارد باید فقط  با مسئول مربوطه صحبت نموده و از اعتراض نمودن  به خود  استاد یا مسئول یا دیگر طلاب  خودداری کند.

9-نمره قبولی مرکز در تمامی امور حداقل14می باشد وکلیه عزیزان موظفند  در صورت عدم کسب نمره قبولی در امتحانات مجدد  جبران نماید در غیر این صورت مطابق تصمیم شورای آموزش رفتار خواهد شد.

10--عدم شرکت  در کلاس ها  در صورتی که یک ماه متوالی  بدون هماهنگی با مدیر مرکز باشد بمنزله انصراف تلقی  می شود.

11-بردن تلفن همراه در کلاس درس ممنوع می باشد مگر در حالت خاموشی باشد.

12- بردن لب تاب، تبلت  و کتاب غیر مرتبط درون کلاس فقط با اجازه استاد مجاز می باشد.

13- طلاب محترم برای هر یک از دروس در روز یک ساعت مطالعه  خواهند داشت که می بایست نیمی از آن حضوراً در مرکز انجام گیرد و مابقی آن می تواند خارج از مرکزانجام گرفته و گزارش آن را به صورت ماهیانه در فرم مخصوص ثبت شده و به آموزش تحویل نمایند.

14. از برترین طلاب توانمند و علاقه مند جهت استفاده در فضاهای تدریسی و علمی داخل و خارج مرکز( اعم از تدریس سطح1، راهنما مباحثه ، ارزیاب تقریرات و...) دعوت به عمل خواهد آمد.

·        آئین نامه امتیاز دهی آموزشی

طلاب محترمی که در پایان سال تحصیلی بتوانند از هر عنوان حداقل دو سوم آن و نسبت به مجموع امتیازات حداقل 70 امتیاز را کسب نمایند، مشروط به کسب امتیازات پژوهشی و رعایت اخلاق طلبگی ، توفیق ادامه تحصیل در سال بعدی را خواهند داشت.

1. امتحانات هفتگی: 15امتیاز

2. تقریرات هفتگی : 15 امتیاز

3. مباحثات : 15 امتیاز

4. امتحان شفاهی: 15 امتیاز

5. امتحانات کتبی مرکز مدیریت: 15 امتیاز

6. امتحانات کتبی دروس آشنایی با مبانی ابتکاری اجتهادی: 15 امتیاز

7. فعالیت کلاسی: 10 نمره

 

·        آیین نامه مباحثات مرکز فقهی امام علی(علیه السلام)

اهداف

1-    مهمترین هدف از مباحثات، تکرار مفید مباحث به روش ارائه صحیح مباحثه، جهت تثبیت و ماندگاری مطالب در حافظه دوستان می باشد.

2-    مباحثه در واقع نوعی تمرین برای تدریس مطالب می باشد. که در صورت اجرای دقیق آن متعلمین عزیز این توانایی را کسب خواهند کرد.

3-    یافتن نقاط ضعف و قوت ، که طلبه را قادر به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود خواهد کرد.

روش مباحثات

ضرورت روشمند بودن مباحثات

 یکی از دلایلی که متعلمین گرامی پس از طی چند سال و با وجود مباحثات متعدد به نتیجه دلخواه خود در بیان درس و ماندگاری مطالب نمی رسند ، روش غلط مباحثه می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده و با پیشنهاد مدیر محترم مرکز ،‌روش صحیح مباحثات به شرح ذیل اعلام می شود.

روش مباحثه

1-    پس از استقرار طلاب گرامی در مکان مباحثه، لازم است که ابتدا مطلب از خارج تقریر شود. بدین شکل که کتاب بسته باشد و به قید قرعه یک نفر انتخاب و درس دیروز را از خارج تقریر نماید. پس از اتمام بیانات این فرد، سایر هم بحثیها در صورت نیاز، مطالبی را که فرد جا انداخته یا درست تقریر نکرده است را گوشزد کنند، تا ابهامی در اصل درس برای هیچ کدام از افراد باقی نماند.

2-    بعد از تقریر درس از خارج، نوبت به تطبیق می رسد. ترجیحاً همان فردی که درس را از خارج گفته ،کار تطبیق با متن را هم انجام دهد. در حین تطبیق، یک یا دو مورد از نکات ادبی درس نیز توسط سایر دوستان، از فردی که متن را می خواند سوال خواهد شد.

 • تبصره: مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح روش مباحثات در نخست بر عهده استاد راهنمای مباحثات و در مرحله بعد،‌ سرگروه بحثی این وظیفه را عهده دار خواهد بود.

اساتید راهنمای مباحثات

تعریف استاد راهنما:

استاد راهنما فردی است که مرکز ، بر اساس ملاکهای مورد نظر خود ،  انتخاب و به طلاب هر پایه  اعلام می کند.

 ضرورت استاد راهنما:

در راستای افزایش کیفیت مباحثات لازم است یک استاد راهنما برای پاسخگویی به سوالات و نظارت بر نحوه مباحثه هر روز در مباحثات حاضر شود تا طلاب بتوانند به روز، مشکلات خود را با استاد راهنمای مباحثه مطرح  و پاسخ خود را دریافت کنند.

وظایف استاد راهنما:

1-    بررسی شیوه مباحثه دوستان:

لازم است ،‌اساتید محترم راهنما ، روش مباحثه گروههای بحثی را بررسی کرده و در صورت عدم تطابق با شیوه مرکز، به افراد گروه تذکر لازم  داده شود .

2-    نظارت بر مباحثه متعلمین و پاسخگویی به سوالات مطرح شده توسط افراد گروه

لازم است اساتید محترم با مطالعه کافی ، در مباحثات حاضر شوند تا توانایی لازم را جهت پاسخگویی و رفع مشکلات درسی  متعلمین داشته باشند. در صورتی که ابهامی در مباحثه باقی ماند و مربوط به اصل مباحث طرح شده در کتاب بود و استاد محترم نتوانست آن را رفع کند؛ درجلسه بعدی پاسخ مناسب را ارائه کند.

 • نکته: جهت بررسی عملکرد اساتید محترم راهنما، در مقاطع زمانی مشخص شده از سوی مرکز، نظر سنجی از طلاب صورت خواهد گرفت.

3-    ارزیابی هفتگی مباحثات طلاب بر اساس فرمهای داده شده از سوی مرکز

نکته: لازم به ذکر است که مباحثات 15 نمره از 100 نمره ارزیابی پایانی مرکز را به خود اختصاص داده است که. برای احراز دقیق این نمره ،‌مباحثات افراد به صورت هفتگی توسط اساتید راهنما در فرمهای مخصوص، ارزیابی خواهد شد.

4-   لازم  است تا اساتید بزرگوار راهنما، سر وقت در مباحثات حاضر شوند تا نسبت به ارزیابی متعلمین نظردقیقتری داشته باشند.ساعت حضور ده دقیقه بعد از شروع ساعت مباحثه و مدت حضور 40 الی 45 دقیقه می باشد.

5-    اساتید محترم موظفند در جلسات ماهیانه که با معاون آموزش یا ناظر کیفی کیفی مرکز برگزار خواهد شد شرکت کنند و مطالبی را که لازم می دانند با ایشان در میان بگذارند.

ملاکهای ارزیابی مباحثات طلاب مرکز فقهی:

 • جهت ارزیابی مباحثه 4 ملاک در نظر گرفته شده است :1-مطالعه مبحث مورد بحث، 2- عبارت خوانی، 3- تحلیل مطلب و4-  نظم
 • سقف نمره هر کدام 5 (پنج) و مجموع 20(بیست) می باشد .
 • در پایان هفته از جمع 4 نمره مذکور، نمره ارزیابی هفتگی هر فرد ، مشخص خواهد شد.
 • لازم به ذکر است که حداقل نمره کسب شده در مباحثات به صورت ماهیانه 16 می باشد. اگر فردی نمره کمتر از 16 کسب نمود ،‌جهت بیان توضیحات و یا بیان مشکلات احتمالی به استاد ناظر کیفی مرکز معرفی خواهد شد. و در صورت اتخاذ تصمیم یا توصیه خاص برای این افراد ،‌لازم است حسب آن توسط استاد ناظر محترم  کیفی مرکز پیگیریهای لازم صورت پذیرد.

مطالعه:

طلاب محترم بایستی قبل از حضور در مباحثه حداقل 45 دقیقه برای یک درس مطالعه کنند و استاد محترم راهنما در مورد میزان مطالعه از همه افراد گروه سوال کند . فرض اولیه مرکز بر اساس صداقت افراد است و نمره آن 5    می باشد بدیهی است در صورتی که ادعای افراد مبنی بر مطالعه با ارزیابی استاد از نحوه بحث آنها تناسب نداشته باشد، استاد مربوط میتواند نمره مطالعه را با صلاحدید خود اعمال کند.

تبصره:

 • مطالعه کافی درس مورد بحث توسط طلاب ، قبل از شروع مباحثه الزامی می باشد. مقدار مورد نیاز مطالعه جهت بحث بر اساس نیاز طلاب متفاوت خواهد بود.(اگر طلاب گرامی بر اساس طرح مطالعاتی مرکز عمل کنند و ساعات خواسته شده را مطالعه داشته باشند ، کفایت خواهد کرد.)
 • اگر کسی بدون مطالعه در مباحثه حضور یابد؛ فقط به عنوان عضو حاضر محسوب خواهد شد و حق شرکت در بحث سایر افراد یا اظهار نظر را ندارد.
 • در صورت عدم حضور استاد راهنما هنگام مباحثه گروهها ، احراز مطالعه توسط سرگروه انجام خواهد شد.

عبارت خوانی:

این ملاک در طول مباحثه یا با سؤال کردن و خواندن متن و یا توجه در نحوه تطبیق متن توسط فرد،از سوی استاد محترم راهنما قابل احراز می باشد.

تحلیل عبارات و مطلب

این ملاک  نیز در طول مباحثه یا با سؤال کردن و تحلیل متن و یا توجه در مرحله گفتن از بیرون و یا در مرحله تطبیق  متن توسط فرد، از سوی استاد محترم راهنما قابل احراز می باشد.

نظم

استاد محترم راهنما باید من حیث المجموع در طول یک هفته نظم طلاب را ارزیابی کرده و در پایان هفته نمره نظم هر فرد را ثبت کند.

نکته:

 • مواردی چون حضور به موقع در مباحثه ، حضور در محلهای تعیین شده، به حاشیه کشیده نشدن بحث و ... در ارزیابی نظم افراد موثر خواهد بود.
 • استاد محترم راهنما جهت احراز حضور مرتب افراد در جلسات بحثی می تواند از لیست حضور و غیاب طلاب که در اختیار نماینده هر پایه می باشد استفاده کند.

 

مسئول اجرایی مباحثات

تعریف

مسئول اجرایی مباحثات، فردی است که از بین خود طلاب و با تأیید مرکز انتخاب شده است و مسئولیت برقراری ارتباط موثر را بین طلاب و مسئولین و مدیران مرکز در مورد مباحثات را بر عهده دارد.

وظایف

1-    ارتباط داشتن با معاون آموزش و مدیر مرکز و اساتید راهنما و اجرای  کارهای محوله در راستای مباحثات

2-    داشتن نظارت بر امور مباحثات در محدوده مشخص شده از سوی مدیر و معاون آموزش مرکز

3-    گزارشگیری از سیر مباحثات دوستان طلبه و انتقال و تحلیل داده ها به مسئولین ذیربط جهت اقدامات لازم

4-    برقراری ارتباط موثر بین طلاب(از طریق نمایندگان هر پایه) با مسئولین مرکز و انتقال مشکلات و مسائل مطرح شده توسط دوستان در امور مربوط به مباحثات

تبصره:

 • دوستان طلبه در صورت وارد دانستن اشکالات آیین نامه ای باید درخواستشان را از طریق نمایندگان هر پایه با مسئول اجرایی مباحثات در میان بگذارند و مسئول اجرایی موظف به پیگیری و ارائه گزارش به نمایندگان طلاب خواهد  بود.

سایر موارد قانونی لازم الاجراء

1-    لازم است قبل از شروع رسمی مباحثات ، اسامی افراد گروه با ذکر نام سرگروه و حداکثر 3 نفر دیگر ،‌مشخص شود. جهت انجام این امر فرمی خدمت طلاب داده می شود که اسامی افراد گروه به همراه پایه و درس و زمان و مکان مباحثه در آن ذکر خواهد شد.

2-    افراد مشخص شده در هر فرم مربوطه، همه دروس پایه خود را با یکدیگر مباحثه خواهند نمود و نمی توانند در دروس مختلف هم بحثیهای مختلف داشته باشند.

3-    در چینش گروهها باید نسبت افراد قوی و متوسط و احیاناً ضعیف تر در زمینه قوت درسی لحاظ شود. در صورتی که مسئولین مباحثات تشخیص دهند این ترکیب رعایت نشده است، نسبت به تغییر  افراد گروه اقدام خواهند کرد.

4-    با توجه به طراحی مباحثات از سوی مرکز ،‌لازم است در هنگام حضور استاد راهنما  مباحثه درس روز قبل ، قبل از شروع کلاس بعد ،صورت بگیرد. متعلمین گرامی توجه داشته باشند که بروز بودن مباحثات موضوعیت داشته و لازم است طبق برنامه انجام شود، تا محصلین علاوه بر مرور مطالب قبلی ، ‌اشکالات خود را نیز در کلاس بپرسند و اساتید محترم نیز موظفند ،‌زمانی را برای پاسخگویی به اشکالهای مطرح شده در مباحثات، قرار دهند.

 • در صورتی که مباحثه به هر دلیلی به تعویق افتاد لازم است تا در همان هفته نسبت به جبران آن اقدام کنند. ولی در مباحثات مشخص شده از سوی مرکز ، حتماً باید مباحثه درس قبل از کلاس انجام شود.
 • تعیین تکلیف دوستانی که به عنوان استاد راهنمای مباحثات در مراکزدیگر مشغول خواهند شد از نظر نوع و وقت مباحثه و سایر موارد لازم تابع نظر مدیر و یا معاون آموزش می باشد.

5-    مباحثات طلاب بزرگوار مورد حضور و غیاب روزانه قرار خواهد گرفت .

 • تعداد غیبتها  برای  مباحثه هر درس و سایر مسائل مانند تاخیر و غیبت و اخذ مرخصی و .... تابع آیین نامه اصلی مرکز خواهد بود.
 • تأثیر غیبتها در شهریه افراد، بر اساس آیین نامه مالی مرکز صورت خواهد گرفت.

6-    زمانی که برای مباحثه روزانه در نظر گرفته شده است حداقل 40 دقیقه برای هر درس می باشد. در صورتی که بحث در یک روز خاص با رعایت شروط مذکور ،زودتر به پایان رسید ،‌ افراد می توانند با هماهنگی استاد راهنما، مباحثه را به پایان برسانند.

7-    ارتباط طلاب گرامی جهت پیگیری مسائل مورد نیاز مباحثات از طریق نمایندگان هر پایه و ارتباط نمایندگان با مسئول اجرایی مباحثات خواهد بود. انتقال مطالب مورد نیاز مرکز به طلاب نیز از همین کانال و یا در جلسات عمومی و یا در برد آموزشی خواهد بود.

 • در صورتی که مسئول اجرایی مباحثات امور مطرح شده را پیگیری کنند ،‌نمایندگان کلاسها می توانند مستقیماً مطالب خود را با مدیر یا مسئول آموزش در میان بگذارند.

8-    صرف اعتراض افراد به هر کدام از بندهای فعلی آیین نامه که به تصویب مرکز رسیده است ،‌موجب تعلیق و از حیز انتفاع خارج شدن  آن بندها نخواهد شد. در صورت بررسی موارد مورد اعتراض و وارد بودن آن توسط مسئولین مربوطه ، پس از رفع اشکال و بازنویسی دوباره آیین نامه و درج موارد جدید یا حذف و یا ویرایش بندهای قدیم ، آیین نامه  جدید لازم الاجرا خواهد بود.

9-    طلاب عزیز موظف به همکاری لازم با اساتید محترم راهنما و مسئول اجرایی مباحثات در محدوده اختیارات قانونی آنها، می باشند.

 

ج. برنامه 5 ساله مرکز فقهی امام علی (ع): (فقه و اصول و سایر دروس)

سال اول

1. اصول 1  از ابتدا تا اما المجوزون (ادله مثبتین حجیت خبر واحد) ج1 تا ص254 ، تعداد صفحات 230 به صورت دو نیمسالی - رسائل چاپ کنگره

2. فقه 1  از ابتدا تا بحث کذب ج2 ص 12 ، تعداد صفحات 391  مکاسب

3. اصول 2 از ادله مجوزون ج1 ص254 تا باب انسداد به ضمیمه برائت تا اول شبهه وجوبیه ج2 ص140 ، تعداد صفحات 261

4.فلسفه (بدایه) هفته ای3 ساعت (از اول کتاب تا المرحله الثامنه)

تابستان :فقه 2 از بحث کذب تا ابتداء تنبیهات معاطات ج3 ص66 ، تعداد صفحات 306

سال دوم

1. اصول 3 از اول شبهه وجوبیه تا خاتمه ج2 ص405 ، تعداد صفحات264

2.اصول 4 از خاتمه ج2 ص405 به ضمیمه استصحاب ج3 از ابتدا تا ص288 ، تعداد صفحات 256

3. فقه 3 از ابتداء تنبیهات معاطات تا القول فی الاجارة و االرد ج3 ص399 ، تعداد صفحات 333

4.فلسفه (بدایه) هفته ای 3 ساعت (از المرحله الثامنه تا پایان کتاب)

5. رجال کاربردی ( مرداد ماه)

سال سوم

1.  اصول 5 از خاتمه ج3 ص289 تا پایان ج4 ص160 ، تعداد صفحات 286

2. فقه 4 از القول فی الاجارة و االرد ج3 ص399 تا قدرت بر تسلیم ج4 ص175،صفحات 366

3. فقه 5 از قدرت بر تسلیم ج4 ص175 تا خیار شرط ج5 صفحه 111 ، تعداد صفحات 122

4.نهایه 3 جلسه ( از ابتداء)

5. عقائد (مرداد ماه)

سال چهارم

1. کفایه 1 ازابتدا کتاب تا اول بحث ضد ص129 ، تعداد صفحات 122

2. کفایه 2 از اول بحث ضد تا اول مطلق و مقید ص 243 ، تعداد صفحات 111

3. فقه 6 از خیار شرط ج5 صفحه 111 تا ج5 ص 417 ، تعداد صفحات 306

4. نهایه الحکمه  (3 جلسه در هفته)

5. تفسیر (مرداد ماه)

سال پنجم

1. کفایه 3 از اول مطلق و مقید تا خاتمه فی شرایط الاصول ص  ،273 تعداد صفحات 130

2. کفایه 4 از خاتمه ص373 تا آخر کتاب ص 480 ، تعداد صفحات 105

3. فقه 7 از ج 5 ص417 (فی شرایط التی یقع علیه العقد) تا آخر ج6 ص314 ،تعداد صفحه 307

4. نهایه الحکمه (3 جلسه در هفته)

5.پایان نامه و آشنایی با درس خارج ( در دوره تابستانی)

 

3. امور پژوهشی

·        آئین نامه پژوهشی مرکز فقهی امام علی (ع)

1-هر طلبه موظف است در هر سال تحصیلی مطابق ضوابط معاونت پژوهش 1 مقاله فقهی و 1 مقاله اصولی  ارائه دهد که یکی در سال تحصیلی و دیگری در تابستان انجام خواهد پذیرفت.

2.-مقالات دوستان پایه 7 به صورت تلخیص یک مقاله استاندارد فقهی و اصولی خواهد بود.

3. مقالات سایر طلاب طبق ضوابط ذیل خواهد بود:

 • حداقل 15 صفحه و 15 منبع باشد.
 • یک موضوع فقهی و یک موضوع اصولی باشد.
 • طبق ضوابط مقاله نویسی انجام شود.
 • کسب حداقل 70 امتیاز از مجموع 100 امتیاز پژوهشی.
 • 4- برترین مقالات هر نیمسال جهت انتشار به مجلات معتبر معرفی شده و مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

6-فضلای محترمی که بتوانند در جشنواره علامه حلی (ره) حائز رتبه برتر شوند، نیز تشویق خواهند شد.

7- طلاب پایه یازدهم، به جای مقالات، تا پایان دوره تابستانی،موظف به ارائه تحقیق پایانی(حداقل70 صفحه ای) مطابق ضوابط مرکز مدیریت می باشند.

8- تمامی دوستان در صورتی می توانند پایه بعد تحصیلی را شروع کنند که علاوه بر تأییدمعاونت آموزش و تهذیب، با تحویل مقالات خویش، تأییدیه معاونت پژوهش را نیز ارائه دهند.

9-انتخاب موضوع مقاله یا پایان نامه منوط به ارائه گواهی اتمام دوره های کارگاهی می باشد.

10- سالیانه از فضلای توانمند و علاقه مند جهت همکاری در شورای پژوهش و برخورداری از امتیازات مادی و معنوی پژوهشی دعوت به عمل خواهد آمد.

10-                       هر یک از همکاری های پژوهشی با معاونت پژوهش و همچنین حضور فعالانه در هر جلسه از نشست های علمی، 5 امتیاز پژوهشی برای مقالات دوستان محاسبه می شود.

-         آئین نامه امتیاز دهی پژوهشی

طلاب محترم در صورتی می توانند سال بعد تحصیلی را شروع نمایند که  علاوه برتأیید معاونت تهذیب و کسب حداقل امتیاز آموزشی ، حداقل 70 امتیاز از امتیازات پژوهشی را کسب نمایند.

امتیازات پژوهشی:

1. حضور در نشست های علمی: 20 امتیاز

2.انتخاب عنوان مقاله و کاربردی بودن آن: 5 امتیاز

3.چکیده  و واژگان کلیدی:5 امتیاز

4.مقدمه تحقیق:5 امتیاز

5.بدنه تحقیق:40 امتیاز

6. نتیجه گیری:5 امتیاز

7. فهرست منابع( تعداد و اعتبار) :10امتیاز

8. رعایت امور تایپی و ویراستاری : 5 امتیاز

9. تحویل به موقع مقاله:5 امتیاز

-         برنامه  نشستهای علمی پژوهشی

سال اول: آشنایی اجمالی با فقه های مضاف مرتبط با مکاسب

سال دوم: آشنایی تطبیقی نیمه تخصصی با موضوعات فقه اقتصادی با محوریت فقه بنوک، فقه بورس، بیمه، فقه تورم و..

سال سوم: آشنایی تطبیقی نیمه تخصصی با موضوعات فقه هنر با محوریت فقه و رسانه، فقه و موسیقی، فقه و معماری و..

سال چهارم : آشنایی تطبیقی نیمه تخصصی با موضوعات فقه پزشکی با محوریت اضطرار در درمان، استلزامات حرام در درمان، مرگ مغزی، رازداری در پزشکی و..

سال پنجم:  آشنایی تطبیقی نیمه تخصصی با موضوعات فقه سیاسی با محوریت ولایت فقیه، حیطه اختیارات دولت ، جهاد ابتدایی، جایگاه عناوین ثانویه در حکومت در دینی

 

د. امور اجرایی

1. شرح وظایف معاونت آموزش

 • امور اساتید

جذب و پذیرش

-         اساتید دروس اصلی

-         اساتید آشنایی با مبانی خارج

-         اساتید ارزیابی

ارزیابی ترمی

-         جلسات توجیهی: میانگین هر ماه یکبار

-         ارتباطات پیامکی مستمر مناسبتی و تدریسی

-         تشکیل کارگروه فقه و اصول و مبانی

-         تهیه فرم جامع اطلاعات شخصی و خانوادگی اساتید

 

امور طلاب

حضور و غیاب

-         تهیه نظام حضور و غیاب و شهریه

-         حضور و غیاب کلاسها

-         حضور و غیاب امتحانات

-         تنظیم سیستم مرخصی و..

 

حضور و غیاب مباحثات

امتحانات

 • تهیه برنامه و محدوده امتحانی سالانه
 • طرح سوالات استاندارد
 • برگزاری امتحانات
 • برگزاری المپیاد علمی سالانه
 • تصحیح اموراق
 • هماهنگی با امور امتحانات مرکز مدیرت
 • تشویق برترین های ترمی

تقریرات

-         تهیه برنامه و موضوعات و تاریخ تقریرات

-         تهیه فرم و جزوء تقریرات

-         پیگیری و تحویل و تصحیح تقریرات

-         تشویق برترین های ترمی

 

مباحثات

-         گزارش حضور و غیاب به مسئول مربوطه

-         گروه بندی متناسب طلاب

-         زمانبندی ساعات مباحثات

-         نظارت بر کمیت و کیفیت مباحثات

 

امور اردوهای آموزشی

-         همکاری با معاونت تهذیب در اردوهای فصلی

-         همکاری با معاونت تهذیب در اردوهای سالانه

-         برگزاری اردوهای علمی تابستانه

 

امور خانواده

-         مسابقات علمی

-         تشویق ممتازین تحصیلی

-         مجله خانواده

-         جلسات مناسبتی

 

جذب و گزینش

-         تنظیم سوالات آزمون

-         تبلیغات

-         تهیه فرم های مصاحبه و جامع اطلاعات

-         مصاحبه

-         کلاس بندی

 

 

 

 

2.شرح وظایف معاونت پژوهش

اساتید

-         آماده سازی لوح پژوهشی ماهانه یا دوماهانه

-         ارتباط مستمر علمی و معنوی با آنها و استفاده از تالیفات و جزوات آنها

-         استفاده از آنها به عنوان استاد راهنما و مشاور

طلاب

کلاس پژوهش محور مبانی

-         ارتباط با طلاب و ارزیابی محتوا

-         تهیه محتوای کلاسهای مبانی

-         توجیه روشهای پژوهشی محور در کلاس

کارگاههای مهارتی

 • کارگاه نرم افزارهای نور
 • کارگاه ورد
 • روش مقاله نویسی و پایان نامه
 • ویراستاری

 

امور نشست ها

-         تعیین اولویت های نشست سالانه

-         زمانبندی و تعیین اساتید مربوطه

-         هماهنگی و برگزاری نشست ها

-         تهیه خروجی نشست و تحویل به لوح پژوهشی

-         ایجاد آشنایی با فقه های مضاف (هرترم یک مورد)(فقه اقتصادی،فقه پزشکی،فقه سیاسی،فقه قضاء،فقه حکومتی،فقه رسانه،فقه اجتماعی،فقه تربیت،فقه مدیریت)

امور مقالات و پایان نامه

-         تعیین موضوعات کتاب محور

-         هماهنگی طلاب طی جلسات عمومی و مشاوره خصوصی

-         تحویل و تصحیح مقالات.(دو مقاله در سال)

-         همکاری در انتخاب استاد راهنما و انجام روند پایان نامه نویسی

 

موضوع شناسی مسائل مستحدثه و شبهه شناسی فقهی

-         کشف موضوعات جدید و شبهات

-         تحلیل و بررسی آنها

-         تبلیغ آن به طلاب در قالبهای مختلف

 

لوح پژوهشی

-         هماهنگی با گروه موضوع شناسی و شبهه شناسی

-         هماهنگی با گروه نشست ها

-         استفاده از لوح های مشابه

-         تدوین لوح پژوهشی حداکثر فصلی

 

روابط عمومی(چاپ و نشر )

-         ارتباط با همایش های علمی جهت نشر

-         ارتباط با مجلات علمی جهت نشر

-         ارتباط با ناشران مرتبط

-         همکاری با مسئول مقالات جهت انتخاب برترین ها و نشر آنها

 

3. شرح وظایف معاون تهذیب

رسیدگی به  به امور تربیتی، اخلاقی و تهذیبی

1- برگزاری جلسه درس اخلاق عمومی برای طلاب به صورت هفتگی:

-.فیلم برداری و یا ضبط صوت جلسات اخلاق

-.تبدیل جلسات اخلاق به نوشتار و تهیه لوح فشرده از جلسات و قرار دادن قسمت هایی از جلسه در سایت مرکز

--.آسیب شناسی و نیاز سنجی موضوعات اخلاقی به منظور گنجادن آسیب ها  و نیاز ها در جلسات اخلاق

-.تشکیل شناسنامه عملکرد برای اساتید اخلاق که از وجودشان استفاده می شود  شامل:

-.مطالب مطروحه توسط استاد در هر جلسه

-.قابلیت ها و توانایی های استاد در مباحت اخلاقی

-.نتیجه نظر سنجی از طلاب در مورد نقاط ضعف  و قوت و میزان کارایی استاد و بررسی نظرها

2.ترغیب اساتید سایر دروس به بیان نکات اخلاقی  در اول تدریس و عنایت به بعد اخلاقی:

-. برنامه ریزی هفتگی برای هر پایه به گونه ای که هر روز حداقل یک استاد 10 دقیقه نکات اخلاقی گفته شود

-.در خواست از اساتید جهت بیان نکات در مناسبت ها مذهبی  و ملی

انجام امور فرهنگی بزرگداشت مناسبت های اسلامی  و ملی

1-بیان بعضی مراقبت های دینی و فضایل در تابلو اعلانات و کانال تلگرام

2- برگزاری مراسم  در مناسبت های اعیاد  و موالید و شهادت ها و مناسبت های انقلاب و ملی

3- آماده کردن تقویم تهذیب هر نیم سال

 

فضاسازی معنوی مدرسه

1- نصب تابلوهای مذهبی  در کلاس ها و محیز آموزشی به منظور ترویج آموزه های دینی پرورش اخلاقی

2- تابلو اعلانات تهذیب و نصب مطالب مورد نیاز

3-آماده کردن محیط  و تزیین ساختمان به اقتضا زمان ومناسبت ها

 ارتقا سطح بصیرت

1- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ  و تحلیل سیاسی

2-بسیج نمودن طلاب جهت شرکت فعال در راهپیمایی های انقلابی و مناسبتی

3- ارتقا سطح بصیرت و بینش سیاسی طلاب در قالب  نشست ها ، سخنرانی ،دعوت از اساتید علوم سیاسی و مسئولین کشوری

4-تهیه خبر نامه های محرمانه از ارگان های خاص جهت به روز بودن معلومات طلاب و اساتید

5-انتشار اخبار مهم و قرار دادن تابلویی جهت اخبار  و مسائل سیاسی

قران و عترت

1-برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت  تصحیح نماز و تجوید

2-ترغیب طلاب به انس  و حفظ قران (با توجه به محجوریت قران)

3-برگزاری مسابقه برای طلاب در زمینه حفظ آیات و روایات

4-ترویج احادیث اهلبیت

1.پیامک حدیث هفته  و تشویق به ترویج

2. پیامک حدیث هر معصوم در ولادت و شهادت و مناسبت ها

3. نوشته شدن یک حکمت کوتاه هر روز روی تخته (با توجه به مهجوریت نهج البلاغه)

 

امور مشاوره

1- دعوت از مشاورین واجد شرایط جهت ارائه خدمات مشاوره ای به طلاب و خانواده محترم

2-مهیا ساختن شرایط ارتباط با مشاورین (واحد مشاوره حوزه )

امورخانواده

1-شناسایی مسائل و مشکلات خانوادگی طلاب   وسعی جهت رفع مشکلات

2-برگزار کردن اردو خانواگی برای طلاب

3-برگزار کردن نشست های تربیتی –فرهنگی ویژه طلاب متاهل  همسران آنها

4-برگزاری دوره های آموزشی –فرهنگی برای همسران و طلاب

5-برگزاری مسابقه تربیتی و کتاب خوانی برای خانواده طلاب

6- سر زدن اساتید از منازل طلاب به مناسبت های مختلف ، هر استاد 1 جلسه در نیم سال (با توجه به ملاک های مختلف  مثلا : تولد فرزند ،  ممتازین )

گزینش طلاب

1- گزینش اخلاقی اولیه از طلاب جدید الورود

2-بررسی اخلاقی، معضلات و موارد خاص طلاب

ضمناً فرمهای مرتبط با مباحث فوق در جزوه دیگری پیوست می گردد.

 

نسخه جدید آزمایشی سایت مرکز فقهی


پيام هاي کوتاه